מבצע משתלם במיוחד: 40% הנחה על קולקציית המזרנים

Powered by HuraTips.Com

מדיניות הפרטיות

1. כללי

 • האתר הינו אתר של חברת גטה מזרוני איכות בע”מ (להלן: “גטה” ו/או “החברה“).
 • השימוש באתר הינו בכפוף לאמור בתנאי השימוש כמפורט להלן.
 • כל המשתמש באתר (להלן: “המשתמש” ו/או “הלקוח“), בעצם השימוש בו, מצהיר בזאת, כי הוא מכיר את תנאי האתר והשימוש באתר הינו בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן.
 • מטעמי נוחות מנוסחים תנאי השימוש בלשון זכר, אולם הם מופנים לגברים ונשים כאחד.
 • ללא כפל מבצעים והנחות, לרבות קופונים, הנחות מועדונים והטבות אחרות.

2. האתר

 • האתר הינו אתר המיועד לספק ללקוחות/לקוחות פוטנציאליים של גטה מידע על פעילותה של גטה ועל מגוון מוצריה.
 • ייתכן שהאתר יכלול מוצרים אשר אינם נמצאים במלאי ו/או לא יכלול מוצרים חדשים הקיימים אצל גטה.
 • גטה לא מתחייבת לעדכן את האתר באופן שוטף ו/או להפעילו באופן שוטף והיא תהיה רשאית להחליט על הפסקה זמנית או קבועה של פעילות האתר.
 • גטה תהיה רשאית לעדכן ולשנות את התוכן והמידע המופיעים באתר ללא התראה מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • גטה תהיה רשאית לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש באתר, ללא הודעה מוקדמת. תנאי השימוש החדשים ייכנסו לתוקף לאחר פרסומם באתר.

3. הזכות להשתמש באתר ורישום לאתר

 • משתמש המבקש לעשות שימוש באתר, מצהיר זאת, כי:
 • הוא כשיר לביצוע הפעולות המשפטיות אותן הוא מבקש לבצע באתר, לרבות הזמנת מוצרים באמצעו האתר.
 • הוא מעל גיל 18, בעל תעודת זהות ישראלית, או שהוא מייצג תאגיד ישראלי הרשום ופועל כדין.
 • הוא בעל הזכות וההרשאה להשתמש בכרטיס האשראי עימו הוא מבצע את ההזמנה באתר.
 • הוא בעל תיבת דוא”ל ובעל כתובת מגורים בישראל.
 • גטה תהיה רשאית למנות ממשתמש לעשות שימוש באתר ולחסום אותו, בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • המשתמש עשה פעולה בלתי חוקית או הפר הוראת דין במהלך השימוש באתר.
 • המשתמש השתמש באתר לביצוע עבירה פלילית.
 • המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש באתר
 • המשתמש נהג באופן אשר עשוי לפגוע באתר, בגטה או באחד ממשתמשי האתר.
 • המשתמש מספר פרטים כוזבים באופן מלא או חלקי, בטופס באתר או לאחד מנציגי גטה.
 • חברת כרטיסי האשראי הודיעה על שימוש בלתי מורשה/חשוד בכרטיס האשראי, בו עשה המשתמש שימוש.
 • על מנת לבצע הזמנות באתר על המשתמש לבצע רישום לאתר.
 • בעת הרישום על המשתמש להקיש כתובת דוא”ל תקינה, מספר טלפון נייד וכתובת מגורים.
 • בעת הרישום יסמן המשתמש האם הוא מסכים לקבלת תוכן שיווקי מאת גטה. הגולש יוכל לבקש הסרתו מרשימת התפוצה בכל עת.

4. איסוף פרטים אישיים

במהלך הגלישה באתר, ייתכן שייאסף ויאוחסן על ידי החברה מידע אישי ובכלל זה:

 • כתובת IP
 • מידע הקשור לשימוש שלכם באתר ובכלל זה: עמודי האתר אשר נצפו על ידכם, סדר הגלישה שלכם באתר, זמני שהייה באתר ובעמודים שבו, המקור ממנו הגעתם לאתר וכיוצ”ב.
 • כתובת דוא”ל, שם, טלפון אשר הוזנו על ידכם באתר.
 • מידע ונתונים בדבר מוצרים בהם התעניינתם באתר וכן נתונים על רכישות אשר בוצעו באתר על ידכם.

5. שימוש בפרטים האישיים שנאספו

השימוש בפרטים האישיים שנאספו על ידנו יעשה לצורך המטרות הבאות:

 • שיפור וטיוב אתר האינטרנט וחוויית המשתמש בגלישה באתר.
 • שיפור וטיוב דרכי השיווק של מוצרי החברה.
 • אספקת מוצרים שנרכשו על ידכם ויצירת קשר עימכם בכל הקשור למוצרים שנרכשו על ידכם.
 • משלוח הודעות שיווקיות אשר אושרו על ידכם.
 • ייתכן, כי הפרטים האישיים יימסרו לעובדים שלנו ו/או לקבלני משנה מטעמנו לצורך שימוש בהם לצרכים המפורטים לעיל. כמו כן, הפרטים האישיים שלכם יימסרו ככל שנדרש לכך על פי דין.
 • שימוש בפרטים האישיים יכול וייעשה גם במסגרת הליכים משפטיים, אישור בדבר הזמנת מוצרים/אספקתם וכיוצ”ב.

6. עוגיות (cookies)

 • עוגיות הן מחרוזת של אותיות ומספרים אשר השימוש בהן מאפשר לאגור אודות המשתמשים מידע רלוונטי במהלך הביקור באתר.
 • לקריאה נוספת אודות “עוגיות” היכנסו לקישור: https://did.li/Tqfaa
 • האתר שלנו משתמש בעוגיות לצורך שימוש בשירותי google analytics ו- google ads (מעקב אחרי אופן השיטוט באתר, שימוש בעגלת קניות, ניהול האתר ומניעת הונאות, אבטחה, שיפור חוויית המשתמש, שימוש בפרסומות ממוקדות לקוח, remarketing וכיוצ”ב.

7. מידע, המלצות ותמונות

 • כל המידע המצוי באתר, לרבות סקירות מקצועיות, המלצות וכיוצ”ב, הינן על פי דעתה של גטה בלבד ואין באמור באתר משום חוות דעת מקצועית ו/או התחייבות של גטה מכל מין וסוג שהוא.
 • ידוע למשתמש, כי התחושה כתוצאה מהשימוש במוצרי גטה הינה אינדבדואלית ומשתנה מאדם לאדם וגטה ממליצה להגיע ולחוש את המוצרים באופן אישי.
 • כל משתמש העושה שימוש כלשהו במידע ו/או מקבל החלטות על בסיס המידע, עושה זאת על אחריותו בלבד והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד גטה בגין השימוש במידע ו/או ההסתמכות על המידע כמפורט לעיל.
 • כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים קלים בצבעים ובגוונים בין המוצג באתר ובין מראה המוצר במציאות והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה בגין הבדלים אלה.

8. קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני של המוצרים המופיעים באתר שייכים לגטה ו/או לצדדים שלישיים אשר נתנו הרשאתם לגטה לעשות שימוש בהם.
 • אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, למכור, לתרגם ו/או לעשות שימוש כלשהו במידע ו/או בתמונות ו/או בכל חומר אחר המצוי באתר וזאת בין אם השימוש נעשה באתרי אינטרנט אחרים ו/או באמצעי מדיה אחרים.
 • כל שימוש בלתי מורשה בתכנים המופיעים באתר מהווה הפרה של זכויותיה של גולדן לייט והמשתמש מודע לכך שהוא יהיה חשוף לתביעות בגין פגיעה בזכויותיה של גולדן לייט.

9. ביצוע הזמנות באמצעות האתר

 • המשתמש יוכל לבצע הזמנה של מוצרים המפורסמים באתר באמצעות ממשק ההזמנות שבאתר.
 • מחיר המוצר המפורסם באתר, אינו כולל הובלה או הרכבה, אלא אם צויין אחרת במפורש.
 • לאחר ביצוע ההזמנה, תישלח ללקוח הודעה בדבר קליטת ההזמנה אצל החברה. אישור זה אינו מהווה אישור לעסקה ואינו מחייב את החברה בכל צורה שהיא, אלא אישור על קליטת ההזמנה בלבד.
 • לאחר קבלת האישור מחברת האשראי, יישלח אישור עסקה ללקוח. במידה והעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי, לא יראו באישור על קליטת ההזמנה כהתחייבות של גטה לאספקת המוצר.
 • ככל שיתברר לאחר ביצוע ההזמנה, כי המוצר שהוזמן לא קיים במלאי והעניין לא עודכן באתר, תישלח על כך הודעה ללקוח.
 • הלקוח יוכל לקבל זיכוי בגין התשלום שבוצע, להזמין פריט חלופי או להמתין עד חידוש המלאי וקבלת המוצר שהזמין במועד מאוחר יותר.
 • למען הסר ספק יובהר, כי בכל מקרה בו יחול שיבוש או טעות בביצוע ההזמנה ובכל פרט שהוא בקשר לביצוע ההזמנה, החברה תהיה רשאית לבטל את ביצוע ההזמנה והלקוח לא יחויב בגין ההזמנה שבוטלה.
 • יש להקפיד על מילוי פרטים מדויקים ועדכניים.
 • במקרה שאספקת המוצר לא תתבצע בשל הזנת פרטים שגויים והמוצרים יחזרו לחברה בשל הזנת פרטים שגויים, יחוייב הלקוח בתשלום נוסף עבור דמי משלוח וטיפול.
 • מודגש, כי הזנת פרטיים כוזבים אסורה לחלוטין ויכולה לעלות לכדי עבירה פלילית. גטה שומרת לעצמה על הזכות לבטל כל הזמנה אשר הוזנו בה פרטים כוזבים באופן מלא או חלקי.
 • המחירים המפורסמים באתר כוללים מע”מ
 • ניתן לשלם בגין המוצרים שהזמנת ע”י כרטיס אשראי תקף מאחת חברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין
 • התשלום יכול להתבצע דרך האתר או ביצירת קשר עם שרות לקוחות בטלפון

10. אספקה, משלוח והחזרת מוצרים

 • ככל והלקוח יבקש בעת ההזמנה, כי המוצרים יסופקו אליו במשלוח, ישולמו דמי הובלה במהלך ההזמנה, בנוסף למחיר המוצר, אלא אם צויין אחרת במפורש.
 • אספקת המוצרים תתבצע באמצעות חברת הובלה מקצועית חיצונית מטעם גטה
 • גטה לא תהיה אינה אחראית על נזקים או שיבושים בכל תהליך ההובלה מלבד מצב בו המוצר נפגע, או לא הגיע למשתמש.
 • ההובלה תבוצע לכתובת אותה יזין הלקוח בעת ההזמנה.
 • מועד אספקה של מזרנים מיטות וטופר (שכבת נוחות) יתואם עם הלקוח בשיחה עם שרות לקוחות. כריות ואקססוריז ישלחו בדואר שליחים  בתוך 2 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה.
 • מובהר בזאת, כי עלות ההובלה המופיעה באתר (או פרסום הובלה חינם במקרים מסויימים) מתייחסת להובלה למקומות הנמצאים בין באר שבע בדרום לחיפה בצפון ובתוך תחומי הקו הירוק. אספקת למקומות מחוץ לתחומים מוגר\דרים אלה תהיה בתוספת תשלום בהתאם למקום האספקה.

בנוסף, הובלה לדירות הנמצאות מעל לקומה שלישית ללא מעלית ו/או דירות אשר לא ניתן להעביר את המוצר בתוך המעלית ו/או דירות אשר יש צורך במנוף לצורך אספקת המוצר לדירה תהיה כרוכה בתשלום.

עלויות האספקה יימסרו ללקוח במוקד שירות הלקוחות בהתאם למקום האספקה ומיקום הדירה.

 • על הלקוח לבדוק היטב באם המוצרים נכנסים לדירה או לבית והתאמתם במקום המיועד להם.
 • הלקוח אחראי לבדיקת המידות ווידוא כי המוצר מתאים במידותיו. במידה ומידות המוצר לא יתאימו לביתו של הלקוח, הלקוח ישא בעלות החזרת המוצר לגטה.
 • במידה ויבקש הלקוח להחליף את המוצר במוצר אחר, ישא בעלות ההפרש בין המוצרים וכן בעלות ההובלה הנוספת של המוצר.
 • זמן האספקה יחל מהיום בו אושרה ההזמנה והתשלום בכפוף לאישור גטה.
 • במקרה של עיכוב בביצוע ההזמנה בשל סיבות שאינן בשליטה של גטה, כגון” שביתה, השבתה, מלחמה, מגיפה וכוח עליון יוארך זמן האספקה בהתאם.
 • הלקוח יוכל לאסוף את המוצר בעצמו ממחסני החברה בתאום מראש עם שירות הלקוחות של החברה. הלקוח יידרש לבדוק את המוצר במחסני החברה. החברה לא תהיה אחראית על כל נזק שייגרם למוצר לאחר איסופו ממחסני החברה.
 • הלקוח יוכל לבצע הזמנה ולשמור את המוצר במחסני החברה עד לתקופה של חצי שנה. לאחר חצי שנה תיגבה גטה תשלום של 200 ₪ לשבוע בגין אחסון המוצר במחסניה.
 • הלקוח יוכל לבטל עסקה בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצר ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.
 • במקרה של ביטול עסקה, תשיב החברה ללקוח את התשלום אותו שילם בניכוי 5% או 100 ₪ הנמוך מביניהם ובכפוף להחזרת המוצר למחסני החברה.

מובהר, כי על הלקוח חלה החובה לוודא החזרת המוצר למחסני החברה בתוך 14 יום מועד ביטול העסקה בצירוף חשבונית מס מקור שקיבל, אחרת לא ניתן יהיה לזכותו.

 • במקרה של ביטול עסקאות בכרטיסי אשראי קיימת עמלת ביטול נוספת בגין עמלת סליקה בגובה של כ 2% אשר מתווספים לדמי הביטול.
 • החברה תהיה רשאית לבדוק את המוצר המוחזר אליה. לא יבוטלו עסקאות בגין מוצרים אשר יוחזרו לחברה כשהם פגומים בצורה כלשהי ו/או שאינם באריזתם המקורית ו/או שנעשה בהם שימוש כלשהו והכל למעט אם נמסר ללקוח אחרת בכתב בעת הרכישה.
 • בכל עניין ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדוא”ל: info@getha.co.il.

11. אחריות למוצרים

 • בעת קבלת המוצר, על המשתמש לבדוק את המוצר ולדווח מיד לגטה, באמצעות האתר, על כל פגם או אי התאמה של המוצר שסופק.
 • גטה מעניקה אחריות למוצריה ובדף הפירוט של כל מוצר מופיעה תקופת האחריות בגין אותו מוצר ומה כוללת אחריות זו. עם אספקת המוצר, תספק גטה למשתמש תעודת אחריות בגין המוצר.
 • על המשתמש לקרוא את ההוראות המופיעות על גבי תעודת האחריות ולנהוג על פיהן. התנהלות שלא על פי ההוראות המופיעות בתעודת האחריות, עלולות להביא לביטול האחריות בגין המוצר.

12. אבטחה ושימוש במידע

 • גטה נוקטת בכל האמצעים הסבירים על מנת למנוע דליפת מידע מהאתר
 • הקלדת מספרי כרטיס אשראי באתר, נעשית באופן מוצפן בהתאם לפרוטוקולים המקובלים בשוק וכפי שנהוג אצל חברת סליקת כרטיסי האשראי.
 • האתר לא יעשה כל שימוש במידע שנמסר לה על ידי המשתמש במועד ביצוע ההזמנה אלא
  למטרת ביצוע ההזמנה, אישורה, לרבות אצל צדדים שלישיים, ובכפוף לאמור בסעיף להלן
  המידע האמור לא יימסר לגוף אחר למעט לספק ו/או המוביל ו/או המרכיב ולגורמים
  הקשורים לביצוע ולאספקת המוצרים.
 • גטה מתחייבת שלא להעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי כלשהו, אלא בקרות אחד מהמקרים הבאים:
 • במידה וגטה תידרש לעשות כן עפ”י צו שיפוטי או הוראת כל דין.
 • שימוש במסגרת הליכים משפטיים שיתנהלו בין גטה לבין המשתמש.
 • הגשת תלונה כנגד המשתמש בשל חשש לביצוע מעשים בלתי חוקיים על ידי המשתמש באתר או באמצעותו.
 • במידה והמשתמש הפר את תנאי שימוש אלה וכתוצאה מכך, נפתחו הליכים משפטיים כנגד גטה, או שגטה קיבלה התראה על הכוונה לפתוח בהליכים משפטיים בשל מעשי המשתמש כאמור.

13. הגבלת אחריות

 • אין בפרסום המידע באתר בכדי להטיל אחריות ו/או חבות כלשהי על גטה ועל המשתמש באתר חלה החובה לבדוק את המוצרים והתאמתם לצרכיו באמצעות יצירת קשר עם נציגי חברת גטה.
 • גטה תפעל על מנת לשמור על פעולה תקינה של האתר, אולם ייתכנו שיבושים ותקלות בגישה לאתר וגטה אינה מתחייבת להפעיל את האתר באופן רציף ו/או ללא תקלות. גטה לא תישא באחריות לכל נזק שהוא, מכל מין וסוג, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש כתוצאה מאי זמינות של האתר.
 • גטה לא תהיה אחראית לנזק שייגרם למשתמש בשל פריצה לאתר ו/או שימוש בלתי מורשה באתר ו/או דליפה של נתונים מהאתר לרבות בגין שימוש לא מורשה בכרטיס האשראי של המשתמש והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזקים שייגרמו לו בשל כך.
 • גטה לא תהיה אחראית לנזק כלשהו שייגרם למשתמש, לרבות: הוצאה, הפסד כספי, אבדן רווחים, פגיעה במוניטין או כל נזק אחר מכל מן וסוג שהוא, ישיר או עקיף כתוצאה מהשימוש באתר.

14. דין ושיפוט

הדין החל על השימוש באתר, לרבות בעניין תנאי שימוש ופרטיות אלה, הוא הדין הישראלי בלבד.

סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז המרכז.