ONLY THE BEST FROM MOTHER NATURE ™
משלוח חינם 10 שנים אחריות 100 לילות נסיון

משלוח חינם

משלוח חינם

 1. אספקת המוצרים תתבצע באמצעות חברת הובלה מקצועית חיצונית מטעם גטה
 2. גטה  אינה אחראית על נזקים או שיבושים בכל תהליך ההובלה מלבד מצב בו המוצר נפגע, או לא הגיע למשתמש.
 3. ההובלה תבוצע לכתובת אותה יזין הלקוח בעת ההזמנה.
 4. מועד אספקה של מזרנים מיטות וטופר (שכבת נוחות) יתואם עם הלקוח בשיחה עם שרות לקוחות. כריות ואקססוריז ישלחו בדואר שליחים  בתוך 2 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה.
 5. מובהר בזאת, כי עלות ההובלה המופיעה באתר (או פרסום הובלה חינם במקרים מסויימים) מתייחסת להובלה למקומות הנמצאים בין באר שבע בדרום לחיפה בצפון ובתוך תחומי הקו הירוק. אספקת למקומות מחוץ לתחומים מוגדרים אלה תהיה בתוספת תשלום בהתאם למקום האספקה.
  בנוסף, הובלה לדירות הנמצאות מעל לקומה שלישית ללא מעלית ו/או דירות אשר לא ניתן להעביר את המוצר בתוך המעלית ו/או דירות אשר יש צורך במנוף לצורך אספקת המוצר לדירה תהיה כרוכה בתשלום.
  עלויות האספקה יימסרו ללקוח במוקד שירות הלקוחות בהתאם למקום האספקה ומיקום הדירה.
 6. על הלקוח לבדוק היטב באם המוצרים נכנסים לדירה או לבית והתאמתם במקום המיועד להם.
 7. הלקוח אחראי לבדיקת המידות ויוודא כי המוצר מתאים במידותיו. במידה ומידות המוצר לא יתאימו לביתו של הלקוח, הלקוח יישא בעלות החזרת המוצר לגטה.
 8. במידה ויבקש הלקוח להחליף את המוצר במוצר אחר, יישא בעלות ההפרש בין המוצרים וכן בעלות ההובלה הנוספת של המוצר.
 9. זמן האספקה יחל מהיום בו אושרה ההזמנה והתשלום בכפוף לאישור גטה.
 10. במקרה של עיכוב בביצוע ההזמנה בשל סיבות שאינן בשליטה של גטה, כגון” שביתה, השבתה, מלחמה, מגיפה וכוח עליון יוארך זמן האספקה בהתאם.
 11. הלקוח יוכל לאסוף את המוצר בעצמו ממחסני החברה בתאום מראש עם שירות הלקוחות של החברה. הלקוח יידרש לבדוק את המוצר במחסני החברה. החברה לא תהיה אחראית על כל נזק שייגרם למוצר לאחר איסופו ממחסני החברה.